StoryEditor
PolitikaEU TEMA

Tomislav Sokol u borbi za lakše liječenje i europska ulaganja u domaće bolnice

Piše PSD
3. lipnja 2020. - 15:05

Kriza izazvana pandemijom koronavirusa ponovno je u fokus Europske unije stavila zdravstvo. Prošlotjedno predstavljanje novog višegodišnjeg proračuna pokazalo je kako su osigurana velika financijska sredstva za saniranje prvenstveno gospodarskih posljedica krize. No, u proračun je također ugrađeno poveće samostalno financiranje zdravstvenih programa, jednostavnog naziva EU4Health (EU za zdravlje, op.a.). O prepoznatoj važnosti ulaganja u navedene programe najbolje govori činjenica da je u prethodnom proračunu financijska omotnica bila gotovo dvadeset puta manja. Europska sredstva države članice moći će dobiti za programe dijagnostike i liječenja, edukaciju medicinskih djelatnika, digitalizaciju zdravstvene infrastrukture, ali i prekograničnu zdravstvenu skrb.

Prijedlozi zastupnika Sokola u korist pacijenata urodili plodom

Upravo je prekogranična zdravstvena skrb jedan od prioriteta rada hrvatskog europarlamentarca Tomislava Sokola (HDZ/EPP) koji je nedavno pozvao Komisiju na alociranje sredstava kojima bi se podupiralo pravo građana na liječenje u inozemstvu. Kako ističe zastupnik Sokol, pacijenti su dosad imali velikih problema u konzumiranju prava liječenja u inozemstvu jer su najčešće unaprijed morali platiti troškove pa tek onda tražiti povrat od nacionalnog osiguranja, a ako je cijena prekograničnog liječenja veća od cijene tretmana u vlastitoj državi, razlika u cijeni pada na teret pacijenta.

Od Komisije sam zahtijevao da se europskim sredstvima pokrivaju troškovi predujma za liječenje u inozemstvu, što sad u pravilu pada na teret pacijenata. Pacijenti iz Hrvatske dosad su iznimno rijetko koristili to svoje pravo jer je malo tko imao novca platiti unaprijed troškove liječenja, u primjerice Njemačkoj, pa čekati povrat od HZZO-a. EU će trebati pronaći sredstva jer ovako građani teško mogu ostvarivati svoje pravo na liječenje vani –  rekao je Sokol.

Uz to, Sokol je s grupom zastupnika iz Europske pučke  (EPP) uz potporu još tri grupacije zatražio i snažnije financiranje centara zdravstvene izvrsnosti te razvoj mreže za liječenje pojedinih bolesti unutar Europske unije. To u praksi znači da bi hrvatske bolnice i stručnjaci dobili priliku povući sredstva iz EU fondova, osigurati novu opremu kojom bi potom, uz hrvatske, liječili i pacijente iz drugih zemalja EU. Primjerice, ako bi se zadarska bolnica specijalizirala za pojedinu bolest u njoj bi se liječili oboljeli iz Hrvatske te, primjerice, Italije i Slovenije. Otvaranjem takvih centara izvrsnosti zaustavili bismo odljev liječnika iz Hrvatske, ali i osigurali nove prihode i uštede za zdravstveni sustav te gospodarstvo u cjelini.

Članak je nastao u suradnji sa eurozastupnikom Tomislavom Sokolom.

 

#EURO ZASTUPNICI 2020

Izdvojeno

07. srpanj 2020 13:59