StoryEditor
SplitKONAČNO SE OGLASILI

Ministarstvo kulture nakon uporne šutnje priznalo pogrešku: Ježinac je zona najstrože zaštite. Od sada će se nad zahvatom u uvali provoditi pozoran nadzor

Piše Sandi Vidulić
21. srpnja 2021. - 14:32
Ministarstvo je indirektno priznalo da do sada nisu nadzirali obavljanje radova, dok su bageri rušili zidove i zelenilo Vladimir Dugandžić/Cropix

Nakon što smo im dostavili svu dokumentaciju koja nedvojbeno dokazuje kako je šef splitskih konzervatora u tri dokumenta kojima je izdavao rješenja za gradnju na adresi Meštrovićevo šetalište 31, odnosno u uvali Ježinac, počinio brojne pogreške, o čemu smo jučer pisali, konačno se oglasilo Ministarstvo kulture, nakon više od pola mjeseca šutnje.

U odgovoru priznaju da se parcela na kojoj se obavljaju intenzivni građevinski radovi, kako smo tvrdili, ne nalazi u zoni B, nego u zoni A zaštite – što je bio i jedan od razloga zbog kojih je Društvo "Marjan" podignulo kaznenu prijavu protiv odgovorne osobe u Konzervatorskom odjelu zbog zloupotrebe položaja i ovlasti i krivotvorenja dokumenata.

– Predmetna lokacija nalazi se na području zone zaštite A kulturno-povijesne cjeline Meje u Splitu, koja ima svojstvo zaštićenog kulturnog dobra. Slijedom inspekcije nastalog slučaja, utvrđeno je da je u potvrdama pogrešno upisana zona B umjesto zone A, te je zatraženo da se to u dokumentima ispravi sukladno upisu zone u Registar kulturnih dobara RH. Ističemo da se bez obzira na pogrešno upisanu zonu u navedenim dokumentima, zahvatom ne predviđa promjena u izgledu priobalnog pojasa, jer se nakon zahvata koji je bio potreban radi sanacije potpornih i ogradnih zidova koji su bili pred urušavanjem, taj predio vraća u prvobitno stanje – napominju iz Ministarstva kulture.

Predio od iznimne vrijednosti

– S obzirom na to da je ovaj predio od iznimne ambijentalne vrijednosti priobalnog pojasa u neposrednoj blizini pojedinačno zaštićenih kulturnih dobara kao što su Meštrovićeve Crikvine – Kaštilac i kompleks Galerije i Atelijera Meštrović, nad ovim zahvatom kontinuirano će se provoditi pozoran nadzor – tvrde iz Ministarstva.

image
Iz Ministarstva kulture tvrde da će se nakon zahvata, koji je bio potreban radi sanacije potpornih i ogradnih zidova koji su bili pred urušavanjem, taj predio vratiti u prvobitno stanje 
Joško Ponoš/Cropix

Dodaju kako se nije dogodila promjena zone zaštite.

– Ovaj predio je A zona zaštite, što se može provjeriti na Geoportalu Ministarstva kulture i medija, gdje se može provjeriti svaka katastarska čestica zaštićene zone u Hrvatskoj i precizno vidjeti što je zaštićeno – kažu u Ministarstvu.

Dakle, iz Ministarstva kulture indirektno u priznali da su pokrenuli inspekcijski postupak kojim su utvrdili da je Radoslav Bužančić pogrešno upisivao zone zaštite u dokumente kojima je izdavao odobrenja za gradnju investitoru. Također indirektno, Ministarstvo je priznalo da do sada nisu nadzirali obavljanje radova, dok su bageri rušili zidove i zelenilo, a nama više od pola mjeseca nisu odgovarali na pitanje kada će poslati inspekciju kako bi utvrdili izvode li se radovi u skladu s njihovim odobrenjima.

Šest pogrešaka

Pobrojili smo da je u tri dokumenta Radoslav Bužančić počinio ukupno šest pogrešaka. Dva puta je pogrešno naveo da se čestica nalazi u zoni B. Jednom je naveo da je glavni projekt u skladu sa sustavom mjera zaštite "Rješenja o zaštiti Kulturnog poluotoka Marjan", iako se katastarska čestica ne nalazi u tom području zaštite, koje se odnosi na prostor od Kašjuna do Prve vode i uključuje marjansko brdo, nego se nalazi u obuhvatu druge zaštite koja obuhvaća priobalni pojas kulturno-povijesne cjeline Meje.

image
Vladimir Dugandžić/Cropix

No, ni to nije bilo dovoljno, prošli put nismo uočili, ali sada smo vidjeli da je za "Kulturni krajolik poluotoka Marjan" napisao datum iz travnja 2013., koji se odnosi na preventivnu zaštitu, koja je nevažeća jer je u listopadu 2014. godine drugim rješenjem proglašena trajna zaštita poluotoka Marjan. Dakle, osim što je pogriješio citirati rješenje na osnovi kojeg je zaštićena čestica na adresi Meštrovićevo šetaište 31, čak je naveo nevažeće rješenje jer je preventivna zaštita istekla.

Što se tiče rješenja o zaštiti kulturno-povijesne cjeline Meje, njega u dokumentima dva puta citira i opet čini istu pogrešku. Naime, jedom je naveo točnu godinu i datum kad je to rješenje stupilo na snagu (6. listopada 2014.), ali u potvrdi za glavni projekt za potporne zidove i ogradu za Rješenje o zaštiti Meja navodi da je iz 2011. godine. Ali to je rješenje poništeno na traženje Grada. Čak je nemoguće da bi se se po tom rješenju katastarska čestica 9335/1 mogla nalaziti u zoni B, gdje ju je Bužančić stavio, jer u poništenom rješenju nije bilo podjele na A i B zonu. Ona je uvedena rješenjem iz 2014. godine, a u njemu je dotična čestica stavljena u A zonu, no Bužančić je čak i onda kad je točno spomenuo godinu rješenja pogrešno naveo zonu u kojoj se nalazi čestica.

Slučajno se griješilo?

Je li moguće da netko toliko puta slučajno pogriješi? Bužančićev odgovor još čekamo. U važećem Rješenju o zaštiti kulturno-povijesne cjeline zone Meje od 6. listopada 2014. o mjerama zaštite u zoni A kaže se: "U Zoni A se valoriziraju svi povijesni slojevi kao integralni dio kulturnog dobra nastao njegovim povijesnim razvojem te se stoga nalaže cjelovita zaštita povijesnih vrijednosti uz poštovanje tradicije i funkcije prostora i njegovih sadržaja." I još se kaže: "U Zoni A nije dozvoljeno rušenje povijesnih struktura niti zamjenska gradnja."

Dozvoljene su nužne obnove, no može li se po takvom strogom principu zaštite oguliti brdo, iskopati temeljnu jamu i raditi iznova, promijeniti raspored zidova i stubišta u projektu, kao da vrta i bogatog zelenila nikad nije bilo? Ili prvo treba stvar sa zaštitom nekako "zamuljati", napisati da je čestica u zoni B umjesto u zoni A, a pogrešku priznati tek kad bageri zaštićeni krajolik pretvore u ogoljenu "Mjesečevu površinu"? Što će ostati od zaštite, od Meja i od Marjana, ako se i drugi pozovu na ovaj presedan i krenu tim putem?

image
Joško Ponoš/Cropix
Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
26. srpanj 2021 23:13