StoryEditor
DubrovnikGRAD DUBROVNIK

Pratite online sjednicu Gradskog vijeća 

Piše PSD.
8. travnja 2020. - 10:17
Dubrovački vjesnik
Po redu 29. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika održat će se s početkom u 11 sati. Sjednica će se održati online putem linka, a možete je pratiti putem video-linka Dubrovačkog vjesnika ovdje:1. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu.
 
2. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o naknadama predsjedniku, zamjenicima predsjednika i članovima Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.
 
3. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Dubrovnika namijenjenih financiranju političkih stranaka i vijećnika s liste grupe birača Gradskog vijeća Grada Dubrovnika
 
4. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa.
 
5. Prijedlog odluke o dodjeli subvencija za pokriće dijela troškova najma poslovnog prostora za gospodarske subjekte na području Grada Dubrovnika
 
6. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o reklamiranju na području Grada Dubrovnika.
 
7. Prijedlog odluke o privremenoj novčanoj pomoći.
 
8. Prijedlog odluke o oslobađanja plaćanja cijene usluge korištenja vrtićkih usluga.
 
9. Prijedlog odluke o stjecanju prava na subvenciju troškova najma stana korisnicima privremene pomoći.
 
10. Prijedlog zaključka o oslobađanju plaćanja najamnine i naknade za bespravno  korištenje za stanove u vlasništvu Grada Dubrovnika za  travanj, svibanj i lipanj  2020. godine.
 
11. Prijedlog zaključka o umanjenju svih ugovorenih iznosa zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu i suvlasništvu Grada Dubrovnika za 50% iznosa za mjesece travanj, svibanj i lipanj 2020. godine.
 
12. Prijedlog zaključka o umanjenju svih iznosa zakupnine za korištenje javnim površinama Grada Dubrovnika.
 
13. Prijedlog zaključka o oslobađanju građana plaćanja parkinga na području Grada Dubrovnika
 
14. Prijedlog zaključka o sklapanju Ugovora o zakupu za dio nekretnine zemljišnoknjižne oznake čest. zem. 2642/2 i 2642/5, sve k.o. Dubrovnik, u naravi dio tvrđave sv. Ivana sa Sveučilištem u Dubrovniku.
 
15. Prijedlog zaključka o djelomičnom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa obveznice Anite Ivanković.
 
16. Prijedlog zaključka o potpunom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa Župe sv. Spasa u Mokošici.
 
17. Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za odobravanje izvođenja građevinskih radova na području Grada Dubrovnika.
 
18. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Javne ustanove Športski objekti Dubrovnik.
 
loading...

Izdvojeno

26. studeni 2020 04:49